Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su ABRACADABRA.LT internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos arba Pirkėjas atsiima prekes. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
1. Prekė neturi būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta, nesutepta ir nepraradusi savo prekinės išvaizdos.
2. Grąžinamos prekės turi būti su etiketėmis.
3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
4. Kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negražinamos šios kokybiškos prekės:
4.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniais preparatai;
4.2. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
4.3. kūdikių drabužėliai;
4.4 pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
4.5 siūtus ir megztus berniukų arba mergaičių apatinius drabužius ir marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius;
4.6 baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus;
4.7 žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
4.8. jei grąžinamos prekės, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
4.9. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.
Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėję įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/